EIS Hälsoanalys

anisha Friskvård-Häsloanalys-Yoga-Meditation-Personlig Utveckling

 

 

EIS HÄLSOANALYS

 

Vad är EIS?

 

EIS – är ett elektrokemisk, medicinskt energiavläsnings-system,

där man på några minuter får en funktionsanalys av hela

kroppens tillståndbåde organ och andra system i kroppen

vilka registreras genom ESG (ElektroSomatoGram).

Man registrerar ett ESG på liknande sätt som

EKG återger hjärtats tillstånd eller som EEG visar hjärnans funktion.

 

 

Hur går det till:

 

Vi går först igenom eventuella symptom, där du även kan ställa eventuella frågor.

Själva mätningen, då två elektroder fästs i pannan. Händer och fötter

läggs på metallplattor kopplade till mätnings dosan och en dator.

Detta tar ca 3 minuter. Därefter kan man, på datorskärmen, se status på organen

och andra system i kroppen dess värden och hur de fungerar.

 

 

Vem har utvecklat denna teknink?

 

E.I.S har utvecklats i Frankrike av Dr Marek Albert i sammarbete

med andra läkare, fysiker, matematiker och dataexperter.

Kliniska studier har gjorts i Frankrike, Ryssland och Kina.

E.I.S godkänts för medicinsk diagnos av EU (CE2A)

 

 

 

 

 

 

Analysen och åtgärdsplan ersätter inte läkarvård och ska inte ses

som alternativ till läkarvård!.

 

 

 

 

Vad kan man se:

 

Datorskärmen visar bilder över organsystem i olika färger.

Apparaten mäter jonflödet i vätskan mellan cellerna.

Jonflödet och cellmembranens genomsläpplighet visar på hur väl cellerna fungerar. Den visar även aktivitet i organ, lymfsystemet, Ph-värdet, ämnesomsättningen, inflamamtioner, para- och sympatiska nervsystemen, emotionella trauman eller stress. Även halter av mineraler, spårämnen, signalsubstanser åskådliggörs i olika staplar och diagram.

 

Med EIS kan man upptäcka tidiga störningar hos inre organ och system redan

innan allvarliga sjukdomar uppstått. Om analysen skulle indikera behov av medicinsk provtagning hänvisas du till läkare. Analysen kan även indikera behov att besöka andra terapeuter eller göra andra tester för att komplettera behandlingen.

Vad händer sen?

 

När mätningen är slutförd analyseras värdena. Utefter den analysen, din symptom beskrivning, din motivations nivå på hur mycket energi/tid du vill lägga ner på livsstils förändring, får du en åtgärdsplan med kost och näringsrådgivning. Den skriftliga åtgärdsplanen innehåller en status bild från mätningen och skriftlig information som är relaterat till dina värden/obalas i sitt system, kostplan, näringterapi, motion, olika kroppsterapier samt andra tips och råd som kan gynna din hälsa.

 

Alternativt att du får med dig hem 3 goda råd som gynnar din hälsa.

En återbesökstid ca 2 månader efter den första scanningen

är att rekommendera där du kan se förbättringen på din hälsa.