Signalsubstanstest

anisha Friskvård-Häsloanalys-Yoga-Meditation-Personlig Utveckling

 

SIGNALSUBSTANSTEST

Varför göra signalsubstans test?

 

Signalsubstanser är molekyler som överför signaler från en nervcell till

en annan i nervsystemet. Signalsubstanser har många receptorer i hjärnceller

som påverkar och reglerar en mängd olika processer som mental förmåga,

känslor, smärttålighet och energinivå.

 

Signalsubstanser ser även till att hjärnan kan kommunicera med övriga organ,

körtlar och muskler. Kliniska studier har visat att en otillräcklig nivå av

signalsubstanser har stort inflytande över välmåendet och hälsan i allmänhet.

När vi känner, tänker, upplever och minns är signalsubstanser inblandade.

Depressioner, neuroser och psykoser kan bero på problem med signalsubstanser.

Obalanser i signalsubstansnivåer har kopplats till de mest förekommande symptom och besvär. Hormonella förändringar kan leda till obalans i nervsystemet

och på samma sätt kan obalanserade signalsubstanser påverka

hormonproduktion och funktion

 

Vem bör testas?

 

Både män och kvinnor kan testas. Konsumtion av koffein, nikotin och alkohol kan

orsaka obalans på nervsystemet kan yttra sig i en rad olika symptom

 

Testet passar dig som upplever något av följande:

 

*Humörproblem; depression, oro, ångest

*Utmattning, insomningssvårigheter

*Förlust av mental skärpa, hjärndimma

*Beroende

*Hormonell obalans

*Förlust av aptit

*intresserad av din hälsa och vill veta hur det står till med din kropp

 

Hur går testet till?

 

Du samlar ditt morgonurin i medskickat rör. 12 timmar innan insamlingen ska du inte träna, äta och dricka alkohol. Kvinnor ska inte ta testet under menstruationsperioden.

Du kan dricka vatten. Testet bör skickas samma dag.

Utförliga instruktioner medföljer när du beställer testet, samt under 1:a konsultationen. Testerna skickas till och utförs av det amerikanska licensierade laboratoriet Labrix Inc.

 

Analysen och åtgärdsplan ersätter inte läkarvård och ska inte ses

som alternativ till läkarvård!.

Vilka signalsubstanser testas?

 

Serotonin är en viktig signalsubstans som är involverad i regleringen av sömn och aptit.Serotonin obalans är en vanlig bidragande orsak till humörsvängningar. Stress, för lite näring, användning av centralstimulerande medel eller koffein bidrar

till utarmning av serotonin över tiden.Depression, ångest, oro, sug på kolhydrater, PMS kan vara tecken på låg serotonin nivå.

 

GABA verkar hämmande på impulsöverföringen mellan nerv cellerna i hjärnan. Ett överflöd av GABA verkar avslappnande och för låga värden av GABA leder till överstimulering av nervsystemet och ökad adrenal stress och kramper.

Dopamin är förkhippat med belönings systemet och påverkar viljan till lust och njutning. Frisättning av dopamine stimulerar receptorer på andra nervceller, detta medför att vi upplever att det är härligt att motionera, äta, ha sex etc. Dopaminet påverkar minnet och motorisk kontroll av musklerna. Koffein och andra stimulantia , såsom läkemedel för ADD / ADHD, förbättrar fokus

kortsiktigt genom att öka dopamin frisättningen, men kontinuerlig stimulering kan störa kroppens naturliga frisättning över tid. Vanliga symtom är förknippade med låga dopamin nivåer är förlust av motorisk kontroll sug , tvång , förlust av tillfredsställelse och beroendeframkallande beteenden som:

droger, alkohol, rökning, spel och överätande. Detta är ett resultat av omedveten själv medicinering, man letar efter den tillfredsställelse som inte förekommer naturligt i kroppen.

Förhöjda dopamin nivåer kan bidra till hyperaktivitet, humörsvängningar, psykos och uppmärksamhetsstörningar .

Noradrenalin, är bade en signalsubstans och hormon produceras i CNS och i binjuremärgen och är även ett förstadium till adrenalin. Noradrenalin reglerar hjärtfrekvensen, påverkarblodflödet, undertrycker infalmmationer stimulerar LH utsöndringen (grovt kortfattat: ägglossning, östrogen hos kvinnor, testosteron hos män) samt ökar mottagligheten av oxytocin. Höga värden är förknippat med stress, högt blodtryck, ångets, hyperaktivitet medan låga värden är förkippat med brist på energi, fokus och motivation.

 

Adrenalin är ett stresshormon som produceras i binjurarna som ökar prestationsförmågan på kort sikt, och är kroppens flight&fight ''hormon''. När vi ständigt utsätter oss för att vara ''på'' hamnar vi i en negativ stress cykel. Förhöjda nivåer av adrenalin påslag föknippas med hyperaktivitet, sömnrubbning,

koncentrations svårigheter, kronisk stress och dålig återhämtning från sjukdom.

Glutamat/glutaminsyra anses vara den mest förekommande signalsubstansen i nervsystemet och är involverad i de flesta aspekterna av normal hjärnfunktion som tex minne och inlärning.

Den är nödvändig för sellens funktion och förmedlar signaler i nervsystemet. Forskning har visat att förhöjda halter av glutamat är kopplat till nervsjukdommar som Parkinsons och Alzheimers och även ögonsjukdommar som grå starr. Förhöjda halter kan ge panikattacker, ångest, depression och koncentrationssvårigheter medan för låga halter kan leda till minnesförlust, sömnlöshet, lågenergi nivå och upprördhet.