Hem

  anisha.se       Friskvård-Häsloanalys-Yoga-Meditation-Personlig Utveckling

                     HORMON TEST                                                                                                       SIGNALSUBSTANS TEST

    Enkel, pålitlig och noggrann metod                                                                                     Ett kliniskt effektivt testverktyg som ger en

    för att bedöma  hormon nivåerna.                                                                                       inblick i varje  patients unika symtombild.                                         

              

      

                                           DNA TEST

       DNA/ Gentester kan ge svar på dina svagheter och styrkor i ditt genetiska arv,

       hur din unik hur din unika sammansättning påverkar dig och vad  du kan göra

       för att förebygga framtida sjukdom och ohälsa.