Hem

HORMON TEST SIGNALSUBSTANS TEST

Enkel, pålitlig och noggrann metod Ett kliniskt effektivt testverktyg som ger en

för att bedöma biotillgängliga hormonnivåer. inblick i varje patients unika symtombild.

DNA TEST

DNA/ Gentester kan ge svar på dina svagheter och styrkor i ditt genetiska arv, hur din unik

hur din unika sammansättning påverkar dig och vad du kan göra för att förebygga framtida sjukdom och ohälsa.