HemVälkommen vare sig du är i en akut kris, behöver hjälp att ta dig vidare ur en

utmanande period i livet, bearbetning av jobbiga händelser eller vill ta reda på vad du

innerst inne längtar efter. Under samtalsprocessen utforskar vi tillsammans ditt problem-

område för att komma till självinsikt och viljan som kan föra dig mot förståelse,

meningsfullhet och harmoni.

 

Jag erbjuder stödsamtal, vägledning, coaching och existentiell vägledning >>

 

Baserat på den senaste forskningen inom psykedelisk vetenskap och min kunskap

i ämnet erbjuder jag också samtal och stöd för integration och reflektion kring

psykedeliska upplevelser.

 

Vår samtalskontakt utgår utifrån dina behov och frågeställningar och kan därför variera

i omfattning. Vanligtvis ses vi initialt mellan 1 till 3 tillfällen för orienteringssamtal,

men det kan vara både färre och fler tillfällen beroende på vilken typ av frågeställning

vi jobbar med och vad vi tillsammans kommer överens om.

 

Kärnan i mitt arbete är att skapa en förtroende - och tillitsfull relation mellan klient

och terapeut där du som klient ska känna dig trygg att prata om det som är både viktigt

och känsligt för dig. Min terapeutiska uppgift är att stödja dig i din personliga utveckling.

Jag arbetar under tystnadsplikt och sekretess.
                  ''


                   No one can escape death and unhappiness. If people expect only happiness in life,

                   they will be disappointed. Things are not always the way we want them to be,
                   but we can learn to understand them’’ - Buddha