Om Anisha

   


 OM ANISHA LELA
Redan som 11-åring bestämde jag mig för att jag ville jobba med människor. Då under en biologilektion när jag fick min första anatomi bok fick jag en aha upplevelse vilken lade grunden för val av mitt yrkesliv.


Att skapa samklang mellan min inre och yttre värld har varit en viktig del av min egna process där de existentiella frågeställningarna har haft en stor plats. Detta ledde mig till att utforska olika österländska filosofiska principer vilket mynnade i undervisning av yoga, mindfulness och andra meditationsformer både mot privatpersoner och inom kommunen.Min mångsidiga bakgrund inom arbete med människor och hälsa sträcker sig inom både konventionell och komplementär medicin. Utifrån min breda kunskapsbas inom områden relaterade till psykologi och terapi integrerar jag olika perspektiv och tillvägagångssätt för att främja personlig utveckling, vägledning genom existentiella frågor och utmaningar i livet.


KBT, MI  filosofi, master examen i psykologi, kandidatexamen i psykologi & kognitiv neurovetenskap, 6 årig terapeut utbildning, examinerad existentiell vägledare är några av utbildningar som ligger till grund i mitt arbete.

 

Jag har över 30 års erfarenhet av arbete som terapeut med fokus på hälsa och personlig utveckling, hållit föredrag och workshops inom hälsa & livsstilsförändring, stresshantering och existentiell hälsa. I dagsläget jobbar jag främst online med terapeutiska samtal samt

med forskning inom psykologi.