Om Anisha

   


 OM ANISHA LELA
Redan som 11-åring bestämde jag mig för att jag ville jobba med människor. Då under en biologilektion när jag fick min första anatomi bok fick jag en aha upplevelse vilken lade grunden för val av mitt yrkesliv.


Att skapa samklang mellan min inre och yttre värld har varit en viktig del av min egna process där de existentiella frågeställningarna har haft en stor plats. Detta ledde mig till att utforska olika österländska filosofiska principer. I drygt 20 år har jag undervisat yoga, mindfulness och andra meditationsformer både mot privatpersoner och inom kommunen.


Jag har utbildning inom både konventionell och komplementär medicin,  KBT orienteringsutbildning, filosofi, master examen i psykologi, kandidat i psykologi & kognitiv neurovetenskap, 6 årig terapeut utbildning i Holland och snart utexaminerad existentiellvägledare.

 

I snart 25 år har jag arbetat som terapeut med fokus på hälsa och personlig utveckling,

hållit föredrag och workshops inom hälsa & livsstilsförändring, stresshantering och emotionellt helande. I dagsläget jobbar jag främst online med terapeutiska samtal samt

som forskningsassistent vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.