Existentiell Vägledning                                       Existentiell Vägledning


- med fokus på din specifika livssituation  utifrån det som

känns viktigt för just dig i ditt liv här och nu -
Existentiell vägledningsmetod handlar om att utforska dina livsfrågor och vad ett meningsfullt liv innebär

för dig i relation till dina livsproblem. När vi identifierar våra värderingar och övertygelser kan vi skapa

en tydlighet och därmed kunna skapa ett meningsfullare liv

Under samtalsprocessen kommer vi att röra oss mellan fyra olika livsdimensioner; 

det fysiska, det personliga, det sociala och det spirituella perspektivet där vi 

genom dialog nyfiket utforskar din essens, dina tankar, dina känslor, och hur

du förhåller dig till din livssituation. 


Som vägledaren utgår jag från empatiskt förhållningssätt och utifrån en

helhets förståelse av hur ditt liv ser ut utifrån dina upplevelser och uppfattning.


Existentiell vägledningsmetod har fokuset på att ge stöd under en livssituation 
som kan upplevas som svår, stöd till en djupare förståelse om dig  själv,

så att du kan återskapa ett mer hållbart liv där dina livsproblem blir mer hanterbara, vilket i sin tur generar ett mer levande och lustfyllt liv.


Mer info om vad existentiell vägledning kan erbjuda >>>