Integration av psykedeliska upplevelser


  

INTEGRATION AV PSYKEDELISKA UPPLEVELSER


Intresset för psykedeliska substanser har bidragit till en markant ökning av forskning inom området världen över det senaste årtiondet. Substanser som psilocybin, LSD, MDMA, ketamin och ayahuasca har visat sig ha positiva effekter vid behandling av exempelvis PTSD, depression och ångest.

 

I USA är man nu i fas 3 av kliniska studier kring MDMA och PTSD faciliterade av organisationen MAPS >>>


Karolinksa Institutet påbörjat Sveriges första studie av psilocybin assisterad terapi vid depression >>>


Mikrodosering av LSD och psilocybin verkar vara den senaste kulturtrenden >>>, och det behövs betydligt mer forskning i ämnet för att få mer information om dess risker och eventuella fördelar. Mer om mikrodosering kan du läsa här  och här


Användandet av psykedeliska substanser kan vara av olika anledningar, några vill självmedicinera sig mot depression eller ångest, andra vill vara med om en spirituell upplevelse, fördjupa kontakten med sig själv eller förhöja sin kreativitet. Oavsett anledning kan psykedeliska upplevelser vara otroligt kraftfulla, omvälvande, riskfyllt och skrämmande. Trots det väljer många att använda psykedeliska preparat. Dessa upplevelser kan vara svåra att integrera i vardagslivet och oftast behöver man hjälp med det.

Eftersom psykedelika har varit olagliga i årtionden finns det en kunskapslucka bland terapeuter kring integrations processen och en brist i att kunna bemöta det växande behovet av samtal kring och att få stöd till att öka en förståelse kring psykedeliska upplevelser.


Under en session för psykedelsik integration kan samtalet beröra reflektioner kring dina uplevelser, rädslor som kan ha dykt upp, öka förståelsen och bearbetning kring omvälvande upplevelser.


Jag har utbildning via Fluence.com i Psychedelic Integration 


I Sverige är psykedeliska substanser olagligt. I enighet med det

svenska regelverket avråder jag all form av oansvarligt bruk.